Thứ Sáu, ngày 01 tháng 10 năm 2010

Một Số Hình Ảnh Nhà Yến Chuyên Dụng Ở Cần Giờ


Nhà nuôi chim yến chuyên dụng sẽ giúp yến mau thích nghi hơn với môi trường mới.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét