Thứ Sáu, 1 tháng 10, 2010

Một Số Hình Ảnh Nhà Yến Chuyên Dụng Ở Cần Giờ


Nhà nuôi chim yến chuyên dụng sẽ giúp yến mau thích nghi hơn với môi trường mới.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét